Jubileusz Pożycia Małżeńskiego Państwa Heleny i Józefa Zasimowskich

Opublikowano: 5 lipca 2024

Opublikował(a):Urząd Gminy

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania”.
Robert Paulet   

4 lipca 2024 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie odbył się Jubileusz Pożycia Małżeńskiego Państwa Heleny i Józefa Zasimowskich ze Strachomina.

Jubilaci ponad pół wieku temu przyrzekali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Wójt Gminy Będzino Pani Sylwia Halama odznaczyła Jubilatów Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, skierowała słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Oprócz medali Jubilaci otrzymali także legitymacje, pamiątkowy list gratulacyjny oraz kwiaty.

To wyjątkowe wydarzenie będące symbolem wzajemnej wierności i miłości jest dowodem wspólnego zrozumienia, tolerancji i szacunku.

Dostojnym Jubilatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy wielu dalszych lat w zdrowiu wzajemnej miłości i szacunku, by przeżyte lata niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadchodzące pozwalamy przeżywać kolejne jubileusze.

Kierownik USC Dorota Kokłowska

Udostępnij wiadomość