Radni IX kadencji Rady Gminy rozpoczynają pracę

Opublikowano: 22 maja 2024

Opublikował(a):Urząd Gminy

Nie tak dawno odbyła się pierwsza, oficjalna, inauguracyjna sesja Rady Gminy Będzino, podczas której złożono ślubowania- zarówno nowo wybranego Wójta jak też członków Rady Gminy. Wybrano także Prezydium Rady: Przewodniczącego Andrzeja Nożykowskiego i Wiceprzewodniczących: Krystynę Najdzion i Andrzeja Jóźwiaka. Nie obyło się bez życzeń i gratulacji, teraz jednak dla osób wybranych do Rady po raz pierwszy, nastał czas wdrażania się w nowe obowiązki. Za nimi już druga sesja Rady Gminy podczas której m.in. dokonano wyboru członków komisji zajmujących się wieloma aspektami funkcjonowania Gminy Będzino. Radni biorą także udział w spotkaniach z mieszkańcami, przy okazji wyborów sołtysów i rad sołeckich w naszej Gminie.

Dwoje nowych radnych w krótkich rozmowach podzieliło się swoimi uwagami i postrzeganiem roli, jaką przyszło im pełnić.

Pani Wioletta Parol- Żyluk uważa, że w pracy radnego najważniejsza jest umiejętność słuchania ludzi.- Na pierwszym miejscu, jako cechę dobrego radnego wymieniłabym umiejętność słuchania ludzi. To dla nich tu jesteśmy i dlatego powinniśmy ich wysłuchać, pochylić się nad ich problemami. Kolejną cechą powinna być chęć pomocy w sprawach, w których mieszkańcy się do nas zwracają. Oczywiście, nie wszystko można rozwiązać, nie we wszystkim można pomóc, ale należy takie próby podejmować. Mieszkańcy oczekują wsparcia w ich sprawach, a my jesteśmy od tego żeby ich wspierać – pełnimy służbę na rzecz naszej społeczności. Ważną cechą jest też umiejętność pracy w zespole, bo przecież Rada Gminy to zespół ludzi z różnych środowisk społecznych, ludzi z różnym doświadczeniem życiowym, ludzi o zupełnie różnych poglądach, ale także ludzi dla których dobro gminy i jej mieszkańców powinno być priorytetem.

Na czym Pani Wioletta chciałaby się skupić konkretnie?- Nie ukrywam, że najbliższe memu sercu są sprawy związane z oświatą oraz sprawy społeczne, również te pomocowe. Zostałam wybrana na Przewodniczącą Komisji Oświatowo- Społecznej, w związku z czym chciałabym podejmować pracę na rzecz dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz współpracować z sołtysami na rzecz ich sołectw. Zależy mi także, aby być w stałym kontakcie z pozostałymi placówkami jak np. Kluby Seniora czy SDŚ. Jak nasza rozmówczyni przyznaje, działalność społeczna nie jest jej obca, z Gminą Będzino związana jest od zawsze:- Od dziecka mieszkam w miejscowości Mścice. Tutaj dorastałam, tu chodziłam szkoły, a po ukończonych studiach zdecydowałam się wrócić do Mścic i teraz wraz z mężem wychowujemy tu nasze dzieci. Zawodowo pracuję w rodzinnej firmie oraz prowadzę działalność gospodarczą, ale przede wszystkim jestem mamą trójki dzieci, a to jest największe wyzwanie. Od lat angażuję się w działania społeczne i charytatywne w naszej okolicy oraz w gminie. Wspieram dzieci niepełnosprawne oraz przebywające w pieczy zastępczej, Przez wiele lat byłam wiceprzewodniczącą Rady Rodziców zarówno w przedszkolu w Mścicach jak i w szkole średniej ZS nr 9 – Elektronik w Koszalinie. Obecnie pełnię funkcję wiceprzewodniczącej w szkole im. Ludzi Morza w Mścicach. Sytuacja w  gminie była mi zawsze bardzo bliska, gdyż już od czasów młodości sprawy gminne ” przewijały się” przez mój rodzinny dom.  Moja mama była radną  w gminie Będzino przez 34 lata, więc w domu często żyliśmy tymi sprawami. Widziałam, jak gmina się zmienia,  rozwija i chciałabym, aby nadal tak było. Moja decyzja była podyktowana troską, o dobro naszej gminy i jej mieszkańców oraz dalszym jej rozwojem.

Kolejny, debiutujący radny to Pan Marek Giziński, znany wielu mieszkańcom naszej gminy jako prywatny przedsiębiorca- prowadzący wraz z żoną Magdą sklep “Lewiatan- Mikrus” w Będzinie.- W Gminie Będzino mieszkam od urodzenia, mam 48 lat i cudowną żonę, z którą doczekaliśmy się dwóch synów.– opowiada nasz rozmówca.- Do kandydowania w wyborach samorządowych skłoniły mnie głosy mieszkańców, ich namowa, chociaż nie ukrywam, że wiązało się z tym pewne wahanie, pytania typu: “Czy dam sobie radę”? Ważne było wsparcie jakie okazała i okazuje mi nadal moja rodzina. Podczas kampanii odwiedzałem mieszkańców mojego okręgu wyborczego: Dobiesławca, Strzeżenic, Podamirowa, Barninka, poznawałem ich poglądy, rozmawiałem o problemach.
Jak Marek Giziński widzi swoją aktywność w Radzie Gminy Będzino?- Chciałbym być aktywnym radnym, widocznym, wnieść swoje doświadczenie przedsiębiorcy, spojrzenie na problemy ludzi. To dla mnie też nowe doświadczenie, nie chciałbym zawieść. Może dodam jeszcze, że widać w funkcjonowaniu na przykład Urzędu Gminy już zmiany na plus. Urzędnicy są pomocni, urząd jest otwarty dla mieszkańców, czuje się tam dobrą atmosferę. Tak powinno być.

Radni Rady Gminy Będzino IX kadencji:

 1. Andrzej Nożykowski- Przewodniczący
 2. Andrzej Jóźwiak- Wiceprzewodniczący
 3. Krystyna Najdzon- Wiceprzewodnicząca
 4. Franciszek Adamiuk
 5. Tomasz Baczyński
 6. Joanna Banaszczak
 7. Dorota Bedus
 8. Sławomir Bryliński
 9. Marek Giziński
 10. Łukasz Grudzień
 11. Paweł Hrymnak
 12. Eugenia Imbiorowska
 13. Piotr Kołpacki
 14. Anna Kowalska
 15. Wioletta Parol- Żyluk
Udostępnij wiadomość