Wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Uliszki

Opublikowano: 2 lipca 2024

Opublikował(a):Tomasz Wojciechowski

Ostatnim sołectwem w Gminie Będzino, gdzie dokonano wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej było sołectwo Uliszki. Przy frekwencji mieszkańców wynoszącej ponad 70%, podczas zebrania wiejskiego wybrano nowego sołtysa wsi. Została nim Pani Adrianna Paczkowska, członkami Rady Sołeckiej zostali: Pani Natalia Pietrzykowska, Pan  Bogdan Kostrzewa i Pani Marzena Wilk. Gratulujemy i życzymy realizacji wielu dobrych inicjatyw na rzecz mieszkańców!

Udostępnij wiadomość