Gmina Będzino członkiem Związku Miast i Gmin Morskich!

Opublikowano: 2 lipca 2024

Opublikował(a):Tomasz Wojciechowski

Nasza Gmina stała się członkiem Związku Miast i Gmin Morskich- jednej z najbardziej wpływowych i rozwojowych organizacji skupiających polskie samorządy, które obejmują swoimi granicami wybrzeże Bałtyku.  Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Będzinie, Radni przyjęli uchwałę dotyczącą członkostwa, co otwiera nowe możliwości współpracy i rozwoju w zakresie promocji turystyki, rozwoju ekologii i pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Tym bardziej, że Związek Miast i Gmin Morskich  skupia blisko 30 samorządów nadmorskich z całego polskiego wybrzeża i jest dużą siłą opiniotwórczą współpracującą z administracją państwową na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego. Celem stowarzyszenia jest wspólne dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego Polski i Gmin wchodzących w skład Związku. Związek wydaje także swoją gazetę pt. „Czas Morza”, na łamach której podczas jednego z wydań prezentowała się nasza gmina (publikacja dostępna w formie PDF tutaj).

Aktywność statutowa Związku skupia się między innymi na czynnym prowadzeniu działań promocyjnych w zakresie gospodarki morskiej i turystki oraz ochrony środowiska. Jako stowarzyszenie samorządów reprezentuje interesy swoich członków na szczeblu administracji centralnej oraz terenowych organów administracji państwowej.

Cieszymy się z podjęcia współpracy, licząc na aktywne i wspólne działanie na rzecz rozwoju pasa nadmorskiego, turystyki i wzmocnienia roli samorządów.

 

 

Grafika: Związek Miast i Gmin Morskich

Udostępnij wiadomość