Zakończenie roku szkolnego w Gminie Będzino

Opublikowano: 29 czerwca 2024

Opublikował(a):Tomasz Wojciechowski

W dniu 21 czerwca nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego w Gminie Będzino. W czterech szkołach podstawowych Gminy Będzino: SP w Dobrzycy, SP im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Łeknie, SP im. kard. Ignacego Jeża w Tymieniu oraz SP im. Ludzi Morza w Mścicach miały miejsce uroczystości związane z tym wydarzeniem. Były wspaniałe występy artystyczne, wokalne, płynące z ust dyrektorów podziękowania dla kadry pedagogicznej, przyjaciół placówek, rodziców, wspierających szkoły. Wśród żegnających szkoły 47 ósmoklasistów nie zabrakło też łez wzruszenia.

Na uroczystościach obecni byli sołtysi, Radni Rady Gminy Będzino, Przewodniczący Rady Gminy Będzino Pan Andrzej Nożykowski a także Wójt Gminy Będzino Sylwia Halama, która skierowała do uczniów te słowa: „Moi drodzy, jesteście przyszłością, jesteście niesamowici, pełni pasji do nauki, życia. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Gratuluje Wam, gratuluję rodzicom”.

Naukę w roku szkolnym w gminie Będzino ukończyło 622 uczniów szkół podstawowych i 294 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Swoje uroczyste zakończenia roku szkolnego miały najstarsze dzieci uczęszczające do Przedszkola ,,Promyki Bałtyku” w Mścicach i Przedszkola w Będzinie. Łącznie edukację przedszkolną ukończyło 62 dzieci.

Podczas uroczystych apeli wręczono dyplomy i nagrody wyróżniającym się uczniom. W Szkole Podstawowej w Dobrzycy tytuł Prymusa Szkoły otrzymał Michał Kwiecień, w Szkole Podstawowej im. Ochotniczych Straży Pożarnych tytuł Prymusa Szkoły oraz Najlepszej Humanistki przypadł Weronice Bednarczyk. W Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach nagrody otrzymali: Maciej Krzywicki (Prymus Szkoły), Robert Piotrowski (Najlepszy Uczeń z Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych), Małgorzata Dołhań (Najlepsza Humanistka).

W Szkole Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu Prymusem Szkoły został Łukasz Kowalczyk, a Najlepszym Humanistą Tomasz Łukaszewicz. Uczniom klas ósmych, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 4,75 i co najmniej dobre zachowanie Wójt Gminy Będzino Pani Sylwia Halama przyznała jednorazowe stypendia w wysokości 200 złotych. Otrzymało je łącznie 17 uczniów. Ponadto wyróżniającym się uczniom klas IV – VIII przyznane zostaną jednorazowe stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 240 złotych. Specjalne stypendia w wysokości 300 zł. dla prymusów przyznała też Przewodnicząca Komisji Oświatowo- Społecznej, Pani Wioletta Parol- Żyluk.

Udostępnij wiadomość