Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Mścice

Opublikowano: 22 czerwca 2024

Opublikował(a):Tomasz Wojciechowski

Przy ogromnej frekwencji wynoszącej 272 osób, odbyło się zebranie wiejskie w Mścicach, na którym ponownie na funkcję Sołtysa została wybrana Pani Aniela Antkiewicz. Do Rady Sołeckiej natomiast weszli: Pan Krystian Kelm, Pani Cecylia Jurczak, Pani Lidia Płoska, Pani Lucyna Parol, Pani Joanna Drętkiewicz, Pani Leonarda Czopko, Pani Dorota Teska, Pani Ewa Bordun, Pan Paweł Halama, Pani Elżbieta Frankowska i Pani Maria Szelest. Gratulujemy i życzymy realizacji soleckich zamierzeń!

Udostępnij wiadomość