Udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Będzino za 2023 rok

Opublikowano: 19 czerwca 2024

Opublikował(a):Magdalena Kustra

Raport o stanie Gminy Będzino za 2023 rok

Zgodnie z art. 28aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy Będzino opracowała i przedłożyła Radzie Gminy Będzino „Raport o stanie Gminy Będzino za 2023 rok”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Będzino podczas sesji Rady Gminy Będzino zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć, najpóźniej do 25 czerwca br., do Przewodniczącego Rady Gminy Będzino, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (mieszkańców Gminy Będzino) udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenia mieszkańców w debacie przyjmowane są w Biurze Rady w godzinach pracy Urzędu do dnia 25 czerwca 2024 r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny w załączniku, a także w biurze Rady Gminy Będzino

Formularz zgłoszenia oraz Raport o stanie Gminy Będzino

Udostępnij wiadomość