Monitorowanie trwałości rezultatów w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”

Opublikowano: 18 czerwca 2024

Opublikował(a):Magdalena Kustra

W związku z realizacją przez Gminę Będzino programu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” na podstawie postanowień umowy z Grantodawcą konieczne jest przeprowadzenie procedury monitorującej trwałość rezultatów. Każdorazowo do dnia 31 stycznia każdego roku osoby objęte wsparciem zobowiązane są do złożenia oświadczenia o wykorzystaniu sprzętu komputerowego oraz jego stanu w okresach rocznych. w roku 2024 r. oświadczenie należy złożyć do 15 lipca 2024 r.

Oswiadczenie_osoby_objetej_wsparciem

Udostępnij wiadomość