I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku Stoisław 12C na działce oznaczonej nr 62/27 o powierzchni 0,3526 ha w obrębie ewidencyjnym Dobre, gm. Będzino

Opublikowano: 12 czerwca 2024

Opublikował(a):Magdalena Kustra

Wójt Gminy Będzino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku Stoisław 12C na działce oznaczonej nr 62/27 o powierzchni 0,3526 ha w obrębie ewidencyjnym Dobre, gm.  Będzino, dla której w Sądzie Rejonowym w Koszalinie prowadzona jest księga wieczysta nr KO1K/00053140/3. Budynek posiada  IV kondygnacje nadziemne i jedną podziemną, wyposażony jest w instalację elektryczna, kanalizacyjną oraz wodociągową. W zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Będzino zatwierdzonej uchwałą Rady Gminy Będzino Nr XLIV/271/21 z dnia 28.10.2024 r. działka nr 62/27 położona w obrębie ewidencyjnym Dobre znajduje się na obszarze opisanym jako 54 MW/U – tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 2 położonego w budynku Stoisław 12C na I kondygnacji o powierzchni użytkowej 48,36 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o pow. 3,80 m2 oraz udziałem 277/10000 w gruncie. W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, kuchnia i łazienka z W oraz przedpokój. Stan techniczny określono jako niski.

 

I przetarg

                                                                                         Stoisław 12C/2

Cena wywoławcza                                                      210.000,00 zł

Wadium w wysokości                                                21.000,00 zł

Minimalne postąpienie                                             2.100,00 zł

Godzina przetargu                                                      1000

 

Osoby zainteresowane zobowiązane są do wpłacenia wadium na konto Urzędu Gminy Będzino w Pomorskim Banku Spółdzielczym Oddział w Będzinie Nr 52 8581 1014 0200 0143 2000 0003 w taki sposób, aby wpłata znalazła się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Będzino najpóźniej w dniu 15 lipca 2024 r. ( poniedziałek).

W tytule przelewu proszę wpisać :

„I przetarg 17.07.2024r. Stoisław 12C/2 g. 10:00”

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2024 r. ( środa ) o godz. 1000 dla lokalu Stoisław 12C/2 w siedzibie Urzędu Gminy Będzino, Będzino 19, sala konferencyjna I piętro.

OGLOSZENIE_O_PRZETARGU

Udostępnij wiadomość