Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Skrzeszewo

Opublikowano: 29 maja 2024

Opublikował(a):Urząd Gminy

Odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Skrzeszewo, na którym dokonano wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. Sołtysem ponownie została Pani Wioletta Kołpacka, w skład Rady Sołeckiej weszli: Pani Magdalena Baczyńska, Pani Joanna Banasik, Pan Mateusz Banasik.

Gratulujemy!

Udostępnij wiadomość